Công ty có phải báo giảm trong trường hợp NLĐ nghỉ ốm đau không?

Công ty có NLĐ nghỉ ốm đau từ ngày 03/03/2021 đến ngày 28/03/2021 vậy đơn vị em có cần lập hồ sơ báo giảm cho người này nghỉ ốm đau hay không vậy ạ? Hồ sơ báo giảm ốm đau cần có giấy tờ gì?

GIẢI ĐÁP:

Thứ nhất, công ty có phải báo giảm trong trường hợp NLĐ nghỉ ốm đau không?

Căn cứ vào Điều 42 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định như sau:

“Điều 42. Quản lý đối tượng

4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

5. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.”

Như vậy, theo quy định trên NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng không phải đóng BHXH nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT. Do đó, dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì công ty bạn có NLĐ nghỉ ốm đau từ ngày 03/03/2021 đến ngày 28/03/2021; và NLĐ nghỉ ốm đau lớn hơn 14 ngày làm việc thì công ty bạn sẽ phải lập hồ sơ báo giảm NLĐ nghỉ ốm đau.

Thứ hai, hồ sơ báo giảm ốm đau cho NLĐ cần những giấy tờ gì?

Căn cứ theo Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu số 600a quy định về hồ sơ báo giảm lao động nghỉ ốm đau thì bạn và người lao động cần chuẩn bị những giấy tờ như sau:

“– Người tham gia:

+) Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH; Biên bản hội chẩn, Phiếu hội chẩn, bệnh án hoặc sổ khám chữa bệnh (Đối với người lao động nghỉ ốm đau dài ngày) (nếu có)

– Đơn vị:

+) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (mẫu D02-TS)

+) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) (nếu có)

Bên cạnh đó, từ ngày 18/08/2020 người sử dụng lao động sẽ phải kê khai theo mẫu D02-LT để danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thay thế cho mẫu D02-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Lưu ý: Đơn vị/Người tham gia phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai hồ sơ và lưu giữ HĐLĐ, Quyết định thôi việc; Chấm dứt HĐLĐ; Quyết định chuyển công tác; … để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì công ty bạn muốn báo giảm NLĐ nghỉ ốm đau thì hồ sơ nghỉ ốm đau sẽ phải chuẩn bị các giấy tờ như sau:

  • Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo mẫu D02-LT;
  • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) (nếu có). 

Và công ty bạn nộp hồ sơ báo giảm lao động cho cơ quan BHXH cấp quận/huyện nơi mà công ty bạn đang đóng BHXH.