Có được đi làm việc tiếp khi đã đủ tuổi hưởng lương hưu?

Tôi có câu hỏi về làm việc tiếp khi đã đủ tuổi hưởng lương cần được tư vấn. Tôi là lao động nữ, năm nay 55 tuổi. Tuy nhiên, hiện nay tôi chưa muốn về hưu mà muốn làm việc tiếp ở công ty có được không hay tôi phải làm hồ sơ hưởng lương hưu ạ? Mong được trả lời sớm giúp tôi!

GIẢI ĐÁP:

Thứ nhất, về điều kiện giao kết hợp đồng lao động đối với người cao tuổi:

Căn cứ vào Điều 149 Bộ Luật lao động 2019 quy định:

“Điều 167. Sử dụng người lao động cao tuổi.

1. Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.”

Theo đó, khi đủ điều kiện hưởng lương hưu; nếu cả hai bên đều có nhu cầu và bạn đủ sức khỏe thì có thể kéo dài thời hạn hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng lao động mới mà không cần làm hồ sơ hưởng lương hưu.

Thứ hai, về việc tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động là người cao tuổi:

Căn cứ vào Khoản 9 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Điều 123. Điều khoản chuyển tiếp

9. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.”

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 168 Bộ luật lao động 2019 quy định:

Điều 168. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.”

Theo đó, trường hợp bạn hưởng lương hưu thì sẽ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; người sử dụng lao động sẽ chi trả thêm cùng lúc vào lương của người lao động tương đương với mức đóng BHXH, BHYT bắt buộc, BHTN.

Kết luận:

Trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng bạn có nhu cầu làm việc tiếp ở công ty; thì có thể gia hạn hợp đồng hoặc kí hợp đồng mới mà không cần làm hồ sơ hưởng lương hưu. Bạn vẫn sẽ được công ty tham gia bảo hiểm bình thường.