Chế độ khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Chế độ khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

1. Điều kiện hưởng: Lao động nữ đang tham gia BHXH

2. Thời gian hưởng:

a) Thời gian hưởng chế độ khám thai:

- Lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

b) Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý:

- 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

- 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

- 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

- 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Lưu ý:

- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

-  Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.

3. Thành phần hồ sơ:

- Mẫu 01B - HSB;

- Bản sao Giấy ra viện của NLĐ;

- Bản chính Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH;

Lưu ý: Khi chuyển tuyến KCB trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao Giấy chuyển tuyến/Giấy chuyển viện.

4. Số lượng hồ sơ:

Đơn vị nộp 01 bộ hồ sơ lên cơ quan BHXH quản lý

5. Thời hạn giải quyết:

- Người lao động: Nộp hồ sơ theo quy định cho đơn vị trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

- Đơn vị: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được giấy tờ làm thủ tục gửi cơ quan BHXH.

- Cơ quan BHXH: Giải quyết trong vòng 06 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

6. Hướng dẫn kê khai mẫu 01B - HSB

Tải mẫu 01B-HSB

- Cách kê khai mẫu 01B - HSB

+ Chế độ khám thai:

Chế độ khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

+ Chế độ sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý:

Chế độ khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu howacj phá thai bệnh lý