Cách đăng ký SĐT để lấy mã OTP từ BHXH năm 2021 thế nào?

Anh chị cho em hỏi với ạ: Em muốn tra quá trình đóng BHXH nhưng thấy bảo phải đăng ký số điện thoại với bên cơ quan BHXH thì mới được. Vậy bây giờ em muốn đăng ký SĐT để lấy mã OTP từ BHXH thì thủ tục ra sao ạ? Và anh chị có biết những cách nào tra cứu được quá trình đóng BHXH không ạ?

Thứ nhất, cách đăng ký SĐT để lấy mã OTP từ BHXH năm 2021 thế nào?

Căn cứ vào Công văn 5147/BHXH-QLT việc đăng ký SĐT để lấy mã OTP từ BHXH được thực hiện như sau:

Nhằm bảo mật thông tin quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, việc tra cứu phải thông qua cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam phải được thực hiện thông qua số điện thoại cá nhân của người tham gia để cá nhân người tham gia muốn kiểm tra thời gian tham gia đóng hay kiểm tra mã số sổ BHXH của mình thì phải cung cấp mã OTP. Do đó:

– Đơn vị khi có phát sinh tăng mới lao động đối với trường hợp chưa có mã số BHXH hoặc chưa cung cấp số điện thoại cho cơ quan BHXH hướng dẫn người tham gia kê khai tờ khai TK1-TS với đầy đủ thông tin và số điện thoại di động của cá nhân người tham gia, gửi hồ sơ điện tử theo mã thủ tục 122QD1259N đến cơ quan BHXH..

– Đối với người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; đơn vị thu thập các thông tin còn thiếu và số điện thoại di động của cá nhân người tham gia, lập Mẫu TK1-TS, gửi hồ sơ điện tử theo mã thủ tục 122QD1259N. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động có số lao động lớn lập danh sách D02-TS bổ sung số điện thoại di động của người lao động vào cột ghi chú, trên sheet import_SMS có trường (SDT) số điện thoại, gửi hồ sơ điện tử theo mã thủ tục 122QD1259N đến cơ quan BHXH

– Đối với người lao động đã nghỉ việc, cần kê khai theo mẫu và gửi trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú để bổ sung hoặc điều chỉnh số điện thoại cá nhân.

 

 

Thứ hai, những phương thức tra cứu quá trình đóng BHXH cho NLĐ

Để tra cứu quá trình đóng BHXH, bạn có thể lựa chọn các phương thức sau đây:

Tra cứu qua tin nhắn điện thoại:

– Tra cứu thời gian tham gia BHXH: soạn BH QT <MÃ SỐ BHXH> gửi 8079

– Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian: soạn BH QT <MÃ SỐ BHXH> từ tháng-năm đến tháng-năm gửi 8079;

– Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian theo năm: soạn BH QT <MÃ SỐ BHXH> < từ năm> <đến năm> gửi 8079

Tra cứu qua cổng thông tin điện tử của BHXH:

Để cần tra cứu quá trình đóng BHXH, bạn cần phải đăng ký SĐT của mình với cơ quan BHXH. Sau đó, bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào link: baohiemxahoi.gov.vn

Bước 2: Kéo xuống phía dưới trang thủ, chọn “Tra cứu trực tuyến”

 

 

Bước 3: Tại cột danh mục phía bên phải, chọn “Tra cứu quá trình tham gia BHXH”

Bước 4: Điền các thông tin dưới đây:

-Tỉnh/thành phố nơi bạn đóng BHXH

-Cơ quan BHXH nơi bạn tham gia

-Thời gian tham gia BHXH mà bạn muốn tra cứu

-Chứng minh nhân dân; Họ tên; Mã số BHXH

-Số điện thoại nhận OTP mà bạn đã đăng ký

Sau đó, bạn sẽ chọn ô “Lấy mã OTP”. Cơ quan BHXH sẽ gửi mã OTP về số điện thoại mà bạn đăng ký. Bạn sẽ nhập mã đó vào phần mã OTP để tra cứu quá trình đóng của mình.