Các thủ tục cần làm khi lao động nữ nghỉ thai sản

Tôi đóng BHXH từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2020 mức lương là 2.800.000 đồng, tháng 8/2020 tôi đóng BHXH với mức lương 4.000.000 đồng. Đến ngày 20/02/2021 tôi sinh. Vậy cách tính mức hưởng chế độ thai sản của tôi như thế nào?

Nội dung bài viết hướng dẫn quy trình của đơn vị cần làm khi khai báo người lao động được nghỉ chế độ thai sản bao gồm 2 bước:

Bước 1: Báo giảm NLĐ nghỉ thai sản

- Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con tổng là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

a) Thành phần hồ sơ:

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (D02-TS);

- Bảng kê hồ sơ nếu phát sinh truy thu.

b) Thời gian giải quyết hồ sơ: 7 ngày làm việc

c) Hướng dẫn kê khai hồ sơ:

- Mẫu D02 – TS: Đối với trường hợp báo giảm nghỉ thai sản, cột Ghi chú ghi rõ Nghỉ thai sản + ngày thực tế mà người lao động bắt đầu nghỉ tại đơn vị.

(Tham khảo bài viết Cách lập Mẫu D02 – TS danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN)

- Mẫu Bảng kê hồ sơ: Các giấy tờ làm căn cứ kê khai

+ Trường hợp NLĐ đã sinh con thì đơn vị nhập thông tin Giấy khai sinh/Giấy chứng sinh làm căn cứ;

+ Trường hợp NLĐ chưa sinh con: Do NLĐ nghỉ trước sinh nhiều nên nếu NLĐ có đơn xin nghỉ thì sử dụng số trong đơn xin nghỉ để làm căn cứ;

+ Nếu ko có thì mới sử dụng Bảng lương.

(Tham khảo bài viết Hướng dẫn lập Bảng kê thông tin)

Bước 2: Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

a) Thời gian hưởng chế độ thai sản gồm:

- Nghỉ đi khám thai;

+ Nghỉ do sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai;

+ Nghỉ khi sinh con;

+ Nghỉ khi nhận con nuôi;

+ Nghỉ khi thực hiện các biện pháp tránh thai;

+ Trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

b) Hồ sơ chế độ thai sản gồm:

- Mẫu C70a – HD Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp thai sản (Quyết định số 636/QĐ - BHXH ngày 22/4/2016);

- Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh bản sao công chứng;

- Giấy xác nhận phẫu thuật hoặc giấy ra viện đối với trường hợp phải phẫu thuật.

c) Thời gian nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản

- Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc người lao động phải nộp hồ sơ cho doanh nghiệp.

- Đơn vị trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của NLĐ) phải nộp cho cơ quan bảo hiểm.

=> Tức là trong vòng 55 ngày kể từ ngày NLĐ đi làm trở lại thì phải nộp hồ sơ hưởng chế độ lên cơ quan BHXH, quá hạn sẽ không được giải quyết.