BHXH Việt Nam và Đại học Dược Hà Nội hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học

Chiều 26/8, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam và Đại học Dược Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo - nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dược.

TS.Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và GS-TS.Nguyễn Thanh Bình, Hiệu trưởng Đại học Dược Hà Nội chủ trì buổi Lễ. Tham dự Lễ ký kết có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và lãnh đạo các Khoa, Bộ môn của Đại học Dược Hà Nội.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn nhất mạnh, dược là một trong những lĩnh vực quan trọng liên quan trực tiếp đến giám định, thanh quyết toán, khám chữa bệnh BHYT nói riêng, lĩnh vực BHYT nói chung. Việc hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực dược, đặc biệt đối với đội ngũ giám định viên của BHXH Việt Nam, thúc đẩy các hoạt động chuyên môn hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, chi phí, hiệu quả.

Đánh giá cao sự hợp tác của BHXH Việt Nam và Đại học Dược Hà Nội, GS-TS.Nguyễn Thanh Bình cho biết, Đại học Dược Hà Nội với năng lực chuyên môn sâu liên quan chủ yếu đến dược phẩm, thuốc và các trang thiết bị y tế sẽ giúp các cán bộ Ngành BHXH đang hoạt động trong lĩnh vực BHYT có cách nhìn nhận, đánh giá chính xác về cách sử dụng thuốc và các vật tư liên quan tại các cơ sở y tế đảm bảo an toàn cho người bệnh, hiệu quả, tiết kiệm cho quỹ BHYT.

Trình bày dự thảo thỏa thuận hợp tác, đồng chí Dương Tuấn Đức, Giám đốc Trung tâm Giám định và Thanh toán đa tuyến phía Bắc thông tin, trên cơ sở nội dung thỏa thuận trước đó, BHXH Việt Nam và Đại học Dược Hà Nội sẽ triển khai kế hoạch hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học, hướng đến phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực dược, và sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả. Hai bên phối hợp trong trao đổi giảng viên, cán bộ tham gia giảng dạy cho sinh viên đại học, học viên sau đại học. BHXH Việt Nam hỗ trợ Đại học Dược Hà Nội triển khai các chương trình đào tạo trong và sau đại học. Đại học Dược Hà Nội hỗ trợ cập nhật kiến thức đến các cán bộ của BHXH Việt Nam về các lĩnh vực dược lý lâm sàng áp dụng trong điều trị và an toàn trong sử dụng thuốc, kinh tế dược, đánh giá công nghệ y tế, dịch tễ dược và quản lý dược. 

Về hợp tác nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng, hai bên sẽ hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu hướng tới sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, chi phí hiệu quả. Đồng thời, cử cán bộ cùng tham gia các nghiên cứu, chia sẻ các thông tin, dữ liệu sử dụng cho mục đích nghiên cứu, đào tạo của các bên, quản lý sử dụng thuốc của BHXH Việt Nam. Nội dung này phải đảm bảo an toàn, bí mật thông tin theo quy định của pháp luật và yêu cầu quản lý của mỗi bên.

Các bên tham gia có kế hoạch hỗ trợ, tăng cường và mở rộng hợp tác dựa trên các lợi ích chung; cùng tăng cường tìm kiếm các nguồn tài chính hợp pháp trong triển khai các hoạt động hợp tác; đảm bảo quyền lợi nhất định cho cán bộ của các bên tham gia…

Về phương thức hợp tác, hai bên có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch theo năm phù hợp với điều kiện thực tế của từng bên; đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính phù hợp với điều kiện của hai bên theo từng chương trình, đề tài, dự án cụ thể.

BHXH Việt Nam và Đại học Dược Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận hợp tác này có giá trị trong 5 năm (2020-2025) tính từ thời điểm ký kết. Phía BHXH Việt Nam giao Ban Thực hiện chính sách BHYT phụ trách đầu mối các hoạt động về đào tạo; giao Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc phụ trách đầu mối các hoạt động về nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng. Phía Đại học Dược Hà Nội giao Phòng Quản lý Khoa học phụ trách đầu mối trao đổi thông tin liên quan.

Hai bên cũng thống nhất, ngay sau Lễ ký kết, đầu mối hai bên triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức các buổi họp chuyên đề để đảm bảo tính nhanh chóng, thiết thực, đúng trọng tâm, đồng thời có kế hoạch sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả chương trình hoạt động theo quý và hàng năm…/.

 Thủy Hà