Hướng dẫn kê khai hồ sơ 600m - hỗ trợ đối với người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch covid

Hồ sơ 600n yêu cầu phải đính kèm file excel nên trước khi khai hồ sơ, cần ký số đối với file excel. Vì thế, các bước cần làm là (1) Ký số file excel, sau đó (2) Khai hồ sơ điện tử và (3) ký - gửi hồ sơ lên cơ quan Bảo hiểm xã hội. Các bước cụ thể như sau:

1. Ký số file Excel (mẫu 03)

Bước 1: Mở file excel cần đính kèm trên hồ sơ bảo hiểm để ký số

 

Bước 2: Cắm chữ ký số vào máy tính, đăng nhập mật khẩu pin

 

Bước 3: Chọn File, chọn info, chọn Proteck Workbook, chọn Add a Digital Signature

 

Bước 4: Hệ thống sẽ hiện ra cửa sổ ký, nhập “approved” sau đó chọn chứng thư số của đơn vị tại mục “Change” sau đó chọn “Sign” để ký file excel. Hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã pin để ký số.

 

Bước 5: Sau khi nhập mã pin, hệ thống sẽ báo ký file excel thành công

 

Lưu ý: khi ký xong file excel cần để nguyên hiện trạng, không sửa, không tắt file hoặc lưu file. Sau đó, thực hiện việc kê khai hồ sơ trên Phần mềm. Nếu như sửa đổi hoặc tắt file excel sau khi ký số thì phần mềm sẽ báo lỗi hồ sơ.

2. Hướng dẫn kê khai hồ sơ 600l sau khi đã ký số file Excel

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm BHXH. Chọn “Quảng lý hồ sơ”, chọn “Nghiệp vụ thu”, sau đó chọn nghiệp vụ 600m tương ứng với hồ sơ mà đơn vị cần gửi.

Bước 2: Chọn tạo mới hồ sơ để kê khai

Bước 3: Kê khai hồ sơ, thực hiện đính kèm file excel vừa ký (lưu ý, chọn đúng file excel vừa ký, nếu chọn sai phần mềm sẽ báo lỗi)

Lưu ý: khi tải file excel đính kèm vào hồ sơ, cần nhập tên file vào cột mô tả để tránh phần mềm báo lỗi. Sau đó lưu hồ sơ đã kê khai.

Bước 4: Cắm chữ ký số, ký hồ sơ và gửi lên cơ quan BHXH