Hướng dẫn điều chỉnh các thông tin đơn vị trên Đăng ký kinh doanh trên phần mềm BHXH IBH

Các thông tin của đơn vị được đăng ký với cơ quan BHXH làm căn cứ để cơ quan BHXH liên hệ, trả kết quả, trả hồ sơ, tài liệu có liên quan cho đơn vị. Do đó, nếu trong quá trình tham gia BHXH, nếu đơn vị có thay đổi bất cứ thông tin gì cần làm thủ tục để điều chỉnh với cơ quan BHXH

 

Bước 1: Cập nhật nội dung thay đổi thông tin đơn vị trên phần mềm

Trên thanh Menu chọn mục “doanh nghiệp”, chọn “thông tin doanh nghiệp”. Sau đó, chỉnh sửa các nội dung thay đổi theo Đăng ký kinh doanh, click nút “cập nhật” để lưu nội dung thay đổi.

 

Bước 2: Trên thanh menu chọn mục “Quản lý hồ sơ”, tiếp đó chọn nghiệp vụ “Thu”; sau đó chọn hồ sơ 604: Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị

 

Bước 3: Nhấn nút “tạo mới” để tạo hồ sơ khai báo

 

Bước 4: Điền thông tin cần kê khai; sau đó đính kèm file pdf đăng ký kinh doanh. Click nút “lưu” để lưu thông tin kê khai.

Ví dụ: Nếu muốn thay đổi tên đơn vị, tại ô Nội dung thay đổi, yêu cầu ghi: Thay đổi tên Doanh nghiệp: ….. ; tại ô Hồ sơ kèm theo ghi: Đăng ký kinh doanh.

 

Bước 5: Đính kèm file PDF đăng ký kinh doanh lên hồ sơ.

Trên thanh “Danh mục tài liệu” chọn mục “Tệp đính kèm”. Tiếp tục click nút “Chọn tệp”, sau đó “upload”. Sau đó “Lưu” hồ sơ để chuyển sang bước ký.

 

Bước 6: Cắm chữ ký số và ký nộp hồ sơ lên cơ quan Bảo hiểm xã hội

Lưu ý: Khi thay đổi bất kỳ thông tin gì của đơn vị theo Đăng ký kinh doanh thì cần phải làm hồ sơ để thay đổi. Hoặc trường hợp thông tin của đơn vị bị sai cũng cần thực hiện điều chỉnh.