Điều chỉnh tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN 600b (mức lương, chức danh)

Hồ sơ 600b là hồ sơ thực hiện điều chỉnh chức danh, điều chỉnh mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của người lao động. Do đó, khi có sự thay đổi, đơn vị cần làm hồ sơ để điều chỉnh trên hệ thống bảo hiểm. Các bước kê khai hồ sơ 600b được thực hiện như sau:

1. Các bước kê khai trên phần mềm

Bước 1: Trên thanh menu chọn mục “Quản lý hồ sơ”. Sau đó, chọn nghiệp vụ thu và chọn hồ sơ 600b để kê khai.

 

- Nhấn vào nút “Tạo mới” để tạo hồ sơ.

 

- Click nút “Thêm” để thêm người lao động cần kê khai vào mẫu D02-LT

 

- Chọn người lao động muốn kê khai, sau đó chọn phương án và click nút “Thêm” để thêm lao động .

 

- Sau khi thêm lao động vào mẫu D02-LT. Click nút “chỉnh sửa” để chỉnh sửa thông tin kê khai.

 

- Chỉnh sửa mức lương, chức danh, sau đó kê khai các thông tin tham gia, điều chỉnh, truy thu. Click nút “Cập nhật” để hoàn thành kê khai mẫu D02-LT

 

Bước 2: Kê khai mẫu D01-TS (nếu có).

Trên thanh “Danh mục tài liệu” chọn mẫu D01-TS, sau đó nhấn nút thêm. Kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu, sau đó nhấn “lưu” để lưu hồ sơ đã kê khai.

Lưu ý: Đối với mẫu D01-TS chỉ áp dụng trong trường hợp kê khai cần hồ sơ chứng minh.

 

Bước 3: Ký và gửi hồ sơ lên cơ quan BHXH

 

2.  Các trường hợp điều chỉnh và hồ sơ yêu cầu

(1) Điều chỉnh mức lương (tăng hoặc giảm)

- Thực hiện kê khai đúng thời hạn: Áp dụng khi đơn vị tăng hoặc giảm mức lương cho NLĐ, việc thay đổi mức lương yêu cầu phải có giấy tờ chứng minh. Việc cố tình điều chỉnh để trục lợi tiền Bảo hiểm sẽ bị truy thu, xử phạt và thanh tra.

Yêu cầu hồ sơ: D02-LT,

+) D02-LT: ghi mức lương thay đổi; cột từ tháng năm = cột đến tháng năm = tháng thay đổi mức lương; cột ghi chú ghi số quyết định và ngày ký

- Thực hiện khai báo hồ sơ chậm: hiểu là việc kê khai không đúng tháng điều chỉnh lương.

Yêu cầu hồ sơ: D2-LT; D01-TS

+) D02-LT: ghi mức lương thay đổi; cột từ tháng năm = tháng bắt đầu tăng lương; cột đến tháng năm = tháng hiện tại kê khai; cột ghi chú ghi số quyết định và ngày ký

+) D01-TS: yêu cầu kê khai quyết định điều chỉnh mức lương; kê khai bảng lương cho những tháng báo chậm

(2) Điều chỉnh chức danh

- Thực hiện kê khai đúng thời hạn: Áp dụng khi đơn vị thay đổi chức danh công việc cho NLĐ, việc thay đổi chức danh yêu cầu phải có giấy tờ làm căn cứ.

Yêu cầu hồ sơ: D02-LT,

+) D02-LT: ghi chức danh thay đổi; cột từ tháng năm = cột đến tháng năm = tháng thay đổi chức danh; cột ghi chú ghi số quyết định và ngày ký

- Thực hiện khai báo hồ sơ chậm: hiểu là việc kê khai không đúng tháng điều chỉnh lương.

Yêu cầu hồ sơ: D2-LT. D01-TS

+) D02-LT: ghi chức danh thay đổi; cột từ tháng năm = tháng bắt đầu thay đổi chức danh; cột đến tháng năm = tháng hiện tại kê khai; cột ghi chú ghi số quyết định và ngày ký

+) D01-TS: yêu cầu kê khai quyết định điều chỉnh chức danh; kê khai bảng lương cho những tháng báo chậm