Hướng dẫn


Để thuận tiện cho việc thực hiện đăng ký, kê khai BHXH qua phần mềm BHXH IVAN – IBH, chúng tôi xin chia sẻ bài viết “Hướng dẫn đăng ký, sử dụng phần mềm BHXH IVAN – IBH” với mong muốn giúp các bạn thực hiện việc kê khai qua mạng một cách thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn.
Hiện nay, BHXH thành phố Hà Nội hỗ trợ cấp mã đơn vị bằng giao dịch điện tử. Trong phạm vi bài viết hôm nay, phần mềm BHXH IVAN – IBH xin hướng dẫn Quý khách đăng ký lấy mã đơn vị lần đầu. Thời gian BHXH trả mã tùy thuộc vào từng cơ quan BHXH, thông thường từ 2-14 ngày làm việc.